PROGRAMS FOR BUILDING DESIGN.  
       
    1)PROGRAM FOR UNI-AXIAL COLUMN.  
       
    2)PROGRAM FOR BI-AXIAL COLUMN.  
       
    3)PROGRAM FOR TWO WAY SLAB.  
       
    4)PROGRAM FOR ONE WAY SLAB.  
       
    5)PROGRAM FOR FOOTING.    
       
    6)PROGRAM FOR BEAM DESIGN.  
       
    7)DESIGN OF TORTIONAL MEMBER.